Analīze. Mērīšana. Kontrole.

Areometrs spirtam 0...100%

Katalogs Areometri Spirtometri Areometrs spirtam 0...100%
Areometrs spirtam 0...100%

Order

Spirta satura (%)noteikšana pēc tilpuma, pie 20°C.

Lietot uzmanīgi.   Nedrikst varīt.!

Ieliet parauga šķīdumu cilindrā un uzmanīgi iegremdēt areometru, lai tas peld.
Pagrozīt lai izvairities no burbuliem.  Kad tas apstajas un nepieskaras cilindra sienam nolasiet mērījumu (ka radīts zīmejumā).

Mērījuma rezultāts, ir 59% neviss 60%.  Areometrs ir kalibrēts uz 20°C. Ja šķīdums ir virs vai zem 20°C tad jālieto korekcijas tabulu.

  5°C 10°C 15°C 20°C 25°C 30°C 35°C
20-60% +6% +4% +2% - -2% -4% -6%
65-80% +5% +3% +2% - -1% -3% -5%
85%+ +4% +3% +1% - -1% -3% -4%

Areometru var lietot lai noteiktu spirta stiprumu. Labs aparats var izdot vairāk ne kā, 90% stipro spirtu. Lietojiet areometru lai atškaidītu spirtu līdz to var dzert.

Lai iegūt liķeri vajag atšķaidīt līdz 25-35%. Nedrikst pievienot cukuru līdz atšķaidīšanas, tas ietekmes uz areometra precizītāti.

Lai iegūtu dēgvīnu, un t.t. Jāatšķaida līdz 40-60%. Nedrikst lietot piedevas līdz atšķaidīšanas, jo tas var ietekmet uz areometra precizītāti.

Pirms filtret ar ogli vajag atšķaidīt līdz 40-60%

Specifikācija

  • Density range, % vol: 0...100